Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Studijní skupinky

Studijní skupinky

Středa / 1x za 14 dní / 18:30 - 20:00 / Archa

V menší skupině lidí chceme objevovat krásu Krista. Pro duchovní růst je dobré být součástí nějaké menší skupinky. Tam je totiž příležitost k poznání se navzájem, otázkám i společnému objevování významu Bible a tím i Ježíše.

Nedělní bohoslužba mi pomáhá milovat víc Boha, moje skupinka je místem, kde se učím milovat druhé. A i v malých věcech se snažím sloužit druhým.

V průběhu školního roku, kromě školních prázdnin a státních svátků (když mají děti volno ze školy, je dobře aby s nimi mohli rodiče zůstat doma nebo třeba podniknout výlet), probíhají různé typy skupinek: smíšené, dámské. Stačí si vybrat.

Pokud máte zájem se do skupinky zapojit, prosím kontaktujte nás.

Proč je dobré patřit do skupinky?

Malá skupina přináší tyto důležité benefity:

OSOBNÍ OBJEVOVÁNÍ – v malé skupině lidí k němu dochází mnohem lépe než ve velké skupině lidí. Jednoduše proto, že jsme do objevování více vtaženi. Nad otevřenou Biblí si chceme klást poctivou otázku: „Co to znamená pro mne?“ a společně s druhými hledat odpověď, protože jsme všichni na stejné cestě poznávání Krista. Skupinka neznamená druhé kázání, znamená společné a osobní objevování. Pomáhá nám učit se, jak číst Bibli, abychom jí rozuměli. Můžeš se učit, ale také klást otázky, a tak jasněji vidět, co to znamená pro tebe. 

UČIT SE, JAK ČÍST BIBLI – při kázání řečník přirozeně nemá mnoho času na to, aby vysvětlil proces, jak k závěrům došel. V malé skupince máme možnost vidět lépe, jak jsme k nim došli. Přirozeně tak objevujeme dobrou metodu interpretace. A stejně je to i to s aplikací. V malé skupince můžeme více času a ve větších detailech strávit nad osobní aplikací. 

HLUBŠÍ PŘÁTELSTVÍ – v menší skupině se lépe mluví o starostech i radostech. Protože jsme velké společenství Archy, přirozeně nemůžeme znát všechny. Zároveň ale jedni druhé velmi potřebujeme. Skupinka je důležitá, abych se neztratil v davu, měl kolem sebe konkrétní lidi, a abychom všichni mohli prohlubovat vzájemná přátelství. 

Vedeš skupinku? Chceš se učit vést studijní skupinku?

Chceme tě v tom podpořit – protože to za to stojí!

Roman Neumann se pravidelně, jednou měsíčně, setkává s vedoucími skupinek. Na těchto setkáních jim pomáhá vidět hlavní myšlenky biblického textu a celkový obraz toho, co bude následovat na skupinkách. Pokud tě to zajímá, kontaktuj ho. Rád si pro tebe najde čas.

Studijní skupinky v roce 2022/23

V tomto školním roce budeme probírat výborný materiál Život misijní skupiny. Pomůže nám osobně rozumět a praktikovat co je Ježíšova mise. Tento materiál pomůže odbřemenit ty, kteří si myslí, že na evangelizaci je potřeba si vyhradit mnoho hodin…

Ať už jste byli v uplynulém školním roce zapojeni do skupinky nebo ne, můžete se přihlásit.

Úvodní setkání pro zájemce o skupinky proběhne 21. září v 18:30 a proběhne rozdělení lidí do jednotlivých skupinek.

Kdy studijní skupinky budou?

21. 9. - úvodní setkání

12. 10.

2. 11.

16. 11.

30. 11.

14. 12.

18. 1.

1. 2.

15. 2.

1. 3.

15. 3.

29. 3.

12. 4.

26. 4.

10. 5.

24. 5.

7. 6.

21. 6. - závěrečná skupinka