Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Studijní skupinky

Studijní skupinky

Středa / 1x za 14 dní / 18:30 - 20:00 / Archa

V menší skupině lidí chceme objevovat krásu Krista. Pro duchovní růst je dobré být součástí nějaké menší skupinky. Tam je totiž příležitost k poznání se navzájem, otázkám i společnému objevování významu Bible a tím i Ježíše.

Nedělní bohoslužba mi pomáhá milovat víc Boha, moje skupinka je místem, kde se učím milovat druhé. A i v malých věcech se snažím sloužit druhým.

V průběhu školního roku, kromě školních prázdnin a státních svátků (když mají děti volno ze školy, je dobře aby s nimi mohli rodiče zůstat doma nebo třeba podniknout výlet), probíhají různé typy skupinek: smíšené, dámské. Stačí si vybrat.

Pokud máte zájem se do skupinky zapojit, prosím kontaktujte nás.

Proč je dobré patřit do skupinky?

Malá skupina přináší tyto důležité benefity:

OSOBNÍ OBJEVOVÁNÍ – v malé skupině lidí k němu dochází mnohem lépe než ve velké skupině lidí. Jednoduše proto, že jsme do objevování více vtaženi. Nad otevřenou Biblí si chceme klást poctivou otázku: „Co to znamená pro mne?“ a společně s druhými hledat odpověď, protože jsme všichni na stejné cestě poznávání Krista. Skupinka neznamená druhé kázání, znamená společné a osobní objevování. Pomáhá nám učit se, jak číst Bibli, abychom jí rozuměli. Můžeš se učit, ale také klást otázky, a tak jasněji vidět, co to znamená pro tebe. 

UČIT SE, JAK ČÍST BIBLI – při kázání řečník přirozeně nemá mnoho času na to, aby vysvětlil proces, jak k závěrům došel. V malé skupince máme možnost vidět lépe, jak jsme k nim došli. Přirozeně tak objevujeme dobrou metodu interpretace. A stejně je to i to s aplikací. V malé skupince můžeme více času a ve větších detailech strávit nad osobní aplikací. 

HLUBŠÍ PŘÁTELSTVÍ – v menší skupině se lépe mluví o starostech i radostech. Protože jsme velké společenství Archy, přirozeně nemůžeme znát všechny. Zároveň ale jedni druhé velmi potřebujeme. Skupinka je důležitá, abych se neztratil v davu, měl kolem sebe konkrétní lidi, a abychom všichni mohli prohlubovat vzájemná přátelství. 

Vedeš skupinku? Chceš se učit vést studijní skupinku?

Chceme tě v tom podpořit – protože to za to stojí!

Roman Neumann se pravidelně, jednou měsíčně, setkává s vedoucími skupinek. Na těchto setkáních jim pomáhá vidět hlavní myšlenky biblického textu a celkový obraz toho, co bude následovat na skupinkách. Pokud tě to zajímá, kontaktuj ho. Rád si pro tebe najde čas.

Studijní skupinky v roce 2021/22

V tomto školním roce budeme procházet list Římanům. Za rok chceme na skupinkách projít celý list Římanům a to tak, aby to měnilo naše srdce a životy. Jeden z církevních historiků, Frederick Godet, řekl, že:
"každé probuzení lze vysvětlit hlubším pochopením tohoto listu".
Ve středu 6. října 2021 v 18:30 se sejdou všichni zájemci o skupinky, probereme úvod do listu Římanům a proběhne rozdělení lidí do jednotlivých skupinek.


20.10    Řím 1
3.11    Řím 2
24.11    Řím 3
8.12    Řím 4
19.1    Řím 5
2.2    Řím 6
16.2    Řím 7
9.3    Řím 8
23.3    Řím 9
6.4    Řím 10
20.4    Řím 11
4.5    Řím 12
18.5    Řím 13
1.6    Řím 14:1-15:13
15.6    Řím 15:14-16:27