Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Novoroční hesla pro rok 2020

Novoroční hesla pro rok 2020

SBOR
Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.  Přísloví 15:13

KVASÍN
Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí. Zjevení 19:5

STARŠOVSTVO  
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3

BESÍDKA MALÁ 
Já jsem s vámi, je výrok Hospodinův. Ageus 1:13

BESÍDKA STŘEDNÍ 
A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. 2. Timoteovi 2:5

BESÍDKA VELKÁ
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3:25

AWANA 
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu. Přísloví 18:10

DOROST
Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. Žalm 119:97

MLÁDEŽ
Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8:12

EVERGREENI 
V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Zacharjáš 13:1

ALFA 
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izajáš 9:1

ELIM 
On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1. Petrova 2:24

ŠKOLA NOE
Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu. Přísloví 4:27