Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

SPOLEČNÁ VÍRA

Čemu věříme?

Archa patří do společenství sborů Církve bratrské, která náleží k protestantským církvím. Navazuje na nejstarší křesťanskou tradici a čerpá z odkazu světové i české reformace. Těžíme též z inspirujícího dědictví Jednoty bratrské. Křesťanskou víru chápeme jako živý vztah s Ježíšem Kristem. Bible představuje normu pro náš život i víru. Společně s křesťany všech ostatních tradic se hlásíme k Apoštolskému vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, umřel, byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.