Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Naše poslání

SPOLEČNĚ NA CESTĚ K NADĚJI

V Bibli najdeme příběh o arše. Toto plavidlo postavil Noe na základě Božího pokynu. Bůh tak zachránil život na zemi před vodami potopy.

Ten prastarý příběh vyjadřuje poslání Archy. Jsme společenstvím lidí, kterým Bůh v Ježíši Kristu daroval záchranu. SPOLEČNĚ vyznáváme, že Kristova smrt na kříži a jeho vzkříšení přinesly zásadní proměnu do našeho života.

Tato proměna není nic jednorázového a jednoduchého. Jsme NA CESTĚ. Nadále občas chybujeme, ale stále se učíme důvěřovat Bohu a přitom neskládat ruce do klína. Chceme žít prospěšně pro druhé.

Nade všechno si vážíme toho, že jsme mohli navázat vztah s Bohem. Je naším Otcem a Průvodcem. Vládne nad přítomností i budoucností. Důvěřovat mu pro nás znamená mít NADĚJI. Těší nás, že se o tuto dobrou zprávu o něm můžeme dělit s dalšími lidmi.

Pokud hledáte cestu k naději, můžete se k nám připojit. Budete vítáni!